Prosty system oceny odpowiedniego instruktora
Prosty system oceny odpowiedniego instruktora

Prosty system oceny odpowiedniego instruktora

Prosty system oceny odpowiedniego instruktora

Ważne jest to, by porównać odwiedzane miejsca. Warto jest porównać obserwacje poszczególnych ośrodków jeździeckich. Jeśli dobrze wykonasz swoją pracę, prawdopodobnie osiągniesz lepsze wyniki nauczania. Pamiętaj, że Twoje cele nauczania mogą zmieniać się w czasie wraz z nabyciem umiejętności. Jeśli wybrałeś otwartego, profesjonalnego instruktora na początku, rozstanie powinno być polubowne.
Najlepszą możliwą sytuacją jest polecanie wzajemne się uczniów i instruktorów.